Warunki

Aby możliwe było wystąpienie z roszczeniem, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 • szkoda wystąpiła nie dawniej niż 3 lata wstecz,
 • szkoda w pojeździe jest pierwszą szkodą,
 • została przeprowadzona naprawa pojazdu,
 • pojazd jest w należytym stanie technicznym i nie jest nadmiernie wyeksploatowany,
 • szkoda w pojeździe jest szkodą znaczną (przyjmuje się, że minimalna wysokość ubytku wartości wynosi 200 zł).

W odniesieniu do każdego z typów pojazdów istnieją także warunki dodatkowe:

a) samochody osobowe i terenowe:

 • wiek pojazdu do 6 lat,
 • uszkodzone lakierowane, metalowe elementy nadwozia, a w wypadku samochodów z ramą – uszkodzenia nadwozia (kabiny kierowcy) i/lub ramy,

b) motocykle:

 • wiek pojazdu do 3 lat,
 • uszkodzenia pojazdu powodują konieczność wymiany lub prostowania ramy nośnej, naprawy elementów oblachowania, zbiornika paliwa lub lakierowanych osłon,

c) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton:

 • wiek pojazdu do 4 lat,
 • uszkodzenia lakierowanych, metalowych elementów nadwozia samonośnego, a dla samochodów z ramą – uszkodzenia nadwozia, ramy lub zabudowy ładunkowej,

d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton:

 • wiek pojazdu do 3 lat,
 • uszkodzenia wymagające wymiany lub naprawy ramy albo naprawy lub wymiany elementów nieodejmowalnych kabiny kierowcy lub zabudowy ładunkowej,

e) autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton:

 • wiek pojazdu do 4 lat,
 • uszkodzenia lakierowanych, metalowych elementów nadwozia samonośnego, a dla samochodów z ramą – uszkodzenia nadwozia, ramy lub zabudowy ładunkowej,

f) autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 ton:

 • wiek pojazdu do 3 lat,
 • uszkodzenia wymagające wymiany lub naprawy ramy albo naprawy lub wymiany elementów nieodejmowalnych kabiny kierowcy lub zabudowy ładunkowej.