Dla klientów indywidualnych

Mimo że zwiększa się ogólna świadomość kierowców, dotycząca ich praw związanych ze szkodami komunikacyjnymi, osoby poszkodowane cały czas mają do czynienia z praktykami ubezpieczycieli mającymi na celu zmylić czy zniechęcić ich do dochodzenia swych roszczeń. Dodatkowo, powszechnym jest zjawisko zmniejszania wartości wypłacanego odszkodowania. Często jest to wynik stosowania niewłaściwych metod lub używania niepełnych bądź błędnych danych przy wycenie utraty wartości handlowej pojazdu. Dzieje się tak mimo wielu korzystnych dla poszkodowanych opinii Rzecznika Finansowego i wyroków sądów powszechnych, a także – mimo istniejących regulacji prawnych czy wytycznych takich organów jak np. Komisja Nadzoru Finansowego.

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu utraconej wartości handlowej pojazdów. Do każdej sprawy podchodzimy z najwyższym zaangażowaniem, oferując m.in:

  • profesjonalną wycenę utraty wartości handlowej pojazdu,
  • weryfikację wycen towarzystw ubezpieczeniowych,
  • postępowanie reklamacyjne w wypadku niedopłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania,
  • prowadzenie sprawy na etapie sądowym.

Jeśli byli Państwo uczestnikami kolizji lub wypadku komunikacyjnego w którym ponieśli Państwo szkodę, mogą Państwo z pomocą naszej Kancelarii, spełniając określone warunki, domagać się swych praw do odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami dotyczącymi roszczeń!