Utrata Wartości

W polskim prawodawstwie nie znajdziemy żadnej skonkretyzowanej definicji utraty wartości handlowej pojazdu. Z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, możemy jednak wywieść jej najważniejsze elementy składowe.

W momencie zaistnienia szkody w pojeździe, powstają przynajmniej dwa rodzaje szkód. Pierwszym z nich są uszkodzenia fizyczne – widziane gołym okiem i możliwe do całkowitego usunięcia. Natomiast drugim typem szkody jest fakt, iż pojazd przestaje nosić miano „bezwypadkowego”. W tym wypadku natychmiastowo spada jego wartość handlowa. Nawet pomimo usunięcia wszystkich uszkodzeń poprzez wymianę zniszczonych elementów na fabrycznie nowe, już na zawsze pojazd w swojej historii będzie oznaczony jako powypadkowy, a to z kolei jedyny z głównych kryteriów mającym wpływ na cenę jaką można uzyskać przy jego sprzedaży.

Roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu przysługuje każdej osobie, której pojazd został uszkodzony w szkodzie komunikacyjnej likwidowanej z OC sprawcy, Co ważne, roszczenie to jest bezsprzecznie należne tak samo, jak roszczenie z tytułu kosztów naprawy, czy prawo do najmu pojazdu zastępczego na czas trwania naprawy uszkodzonego pojazdu.